Produkcja podstawowa (rozporządzenie 178/2002)

[zastrzeżenie]

W rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności "produkcja podstawowa" oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Definicja powyższa ma znaczenie np. przy ocenie zgodności z prawem opatrzenia produktu znakiem "Produkt polski".

Pytania?

prawnik ostatnio zaktualizował ten wpis 27 maja 2017 r.