Prawo do tytułu prasowego

[zastrzeżenie] Prawo do tytułu prasowego zdefiniować o tyle trudno, że w przepisach próżno by szukać rozstrzygających tę kwestię wprost. Co nie przeszkadza temu pojęciu funkcjonować w obrocie gospodarczym. W praktyce wydawca często przekonany jest, iż wskutek sądowej rejestracji tytułu w rejestrze dzienników i czasopism otrzymuje wyłączność rozpowszechniania na terytorium Polski. Nic bardziej mylnego. Sąd Najwyższy stwierdzał już m.in., że prawo prasowe nie zajmuje się problematyką ochrony tytułu prasowego i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania w postępowaniu rejestracyjnym, komu przysługuje prawo do tytułu, zaś sąd prowadzący rejestr czasopism nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu o to, kto jest wydawcą oraz komu przysługują prawa do tytułu prasowego.

Zainteresowanych konsultacją, jak ochronić tytuł prasowy, zapraszam do kontaktu.

ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2015 r.