Prawnik

Osoba, która ukończyła studia prawnicze. [zastrzeżenie]

Wśród prawników można wyróżnić adwokatów, radców prawnych, sędziów itd. Każda z tych grup ma pewne charakterystyczne tylko dla niej prawa i obowiązki, pozwalające wodrębnić ją spośród pozostałych - jak i spośród prawników w ogólności. Przykładowo, adwokat może być obrońcą w sprawie karnej, podczas gdy inni prawnicy nie (prawnik a adwokat). Radcy prawni i adwokaci, reprezentując stronę na rozprawie, muszą mieć na sobie togę, podczas gdy innych prawników - o ile w ogóle wolno im w danej sprawie działać w charakterze pełnomocnika - obowiązek taki nie obciąża (prawnik a radca prawny).

Tak adwokat, jak i radca prawny bywa często określany jako "mecenas". Jest to jednak tytuł li tylko grzecznościowy, w praktyce rozciągany niekiedy na osoby nie należące do żadnej z tych grup zawodowych (prawnik a mecenas).

Jeżeli poszukujecie Państwo prawnika, proszę o mail ze szczegółowym opisem sprawy i pytaniami. Przydatne będzie załączenie do niego skanów posiadanych dokumentów (najlepiej w jednym pliku pdf). Na tej podstawie będę w stanie ocenić, czy podejmę się sprawy.

wpis ostatnio zaktualizowany 1 września 2013 r.