Odmowa sprostowania

[zastrzeżenie] Odmowę sprostowania można opisać jako sytuację, gdy redaktor naczelny oświadcza żądającemu sprostowania, że nie opublikuje go z określonych w Prawie prasowym przyczyn, a szerzej - także sytuacja, gdy po przekazaniu sprostowania do redakcji czas leci, a nie dzieje się nic.

O tym, kiedy należy opublikować sprostowanie, mowa w art. 31a Prawa prasowego.

Publikacji sprostowania można dochodzić na drodze sądowej. Wymaga to wniesienia pozwu. Potem wolno jeszcze składać apelację, wreszcie - ewentualnie - ratować się skargą kasacyjną.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2017 r.