Gwarancja

[zastrzeżenie]

Gwarancja to zaciągnięte w drodze umowy zobowiązanie do spełnienia pewnych świadczeń w sytuacji, gdy przedmiot okazuje się mieć wady (nie jest to jednak definicja legalna, bo nasze przepisy nie określają wprost, co to jest gwarancja). W prawie polskim kwestię tę regulują art. 577 Kodeksu cywilnego i następne.

Od gwarancji należy odróżnić rękojmię za wady. Ta ostatnia pojawić się może przy tych samych umowach, ale są to inne instytucje prawne.

W praktyce pojawia się od czasu do czasu pytanie, czy możliwa jest gwarancja jakości bez paragonu, czy do skorzystania gwarancji potrzebna będzie faktura itd. Słowem, kwitu nie mamy, a sprzęt nie działa. Odpowiedź bywa niestety trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Fakt, w świetle prawa przedstawienie paragonu czy faktury w zasadzie nie stanowi nieodzownego elementu spełnienia świadczenia gwarancyjnego. Problem polega na tym, iż w praktyce są one na ogół jedynymi dowodami zawarcia umowy. Co więcej, w dokumentach gwarancyjnych bardzo często zastrzegany jest wymóg okazania któregoś z tych dokumentów. Wtedy świadczenie gwarancyjne zależy od dobrej woli gwaranta i raczej nie ma co na nie liczyć. Oczywiście istnieją przedsiębiorcy udzielający na swe produkty gwarancji wieczystej, albo to chyba raczej wyjątki potwierdzające regułę. W przypadku przedmiotów o dużej wartości można by jeszcze teoretycznie próbować dowodzić zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innych środków dowodowych (jak choćby zeznania świadków). Natomiast gdy zepsuje się relatywnie niedrogie urządzenie typu AGD, stary laptop, DVD czy niemodny już dawno smartfon, skórka na ogół okaże się niewarta wyprawki.

Uczulić trzeba wreszcie na związaną z pojęciem gwarancji homonimię. Otóż gwarancja jakości to oczywiście coś zupełnie innego aniżeli gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa tudzież znana z art. 6491 K.c. gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

TERMIN: Z przepisów K.c. wynika wprost, że jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Pytania?

ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2017 r.