Fundator

Podmiot, która składa (albo w imieniu którego zostaje złożone) oświadczenie o ustanowieniu fundacji. [zastrzeżenie]

Co istotne, sama wola fundatora nie wystarczy do powołania fundacji, bowiem tę należy jeszcze wpisać do stosownego rejestru - o czym decyduje sąd. Co ważne, z chwilą powstania fundacja niejako odrywa się od swego twórcy. Kluczem do zachowania wpływu na własne dzieło jest odpowiednie zredagowanie statutu.

ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2013 r.