Fundacja

Nie należąca do nikogo osoba prawna powstała wskutek wyodrębnienia majątku przeznaczonego na realizację celów społecznie albo gospodarczo użytecznych, który powinien służyć im nawet w razie jej likwidacji.

Fundacja bywa definiowana jako podmiot, którego substratami są kapitał oraz statut regulujący zasady korzystania z owego kapitału. Nie jest to jednak definicja prawidłowa, bo równie dobrze pasuje do spółki akcyjnej czy spółki komandytowo-akcyjnej. Każda z nich też ma kapitał i statut określający zasady jego wykorzystania.

ostatnia aktualizacja: 10 października 2011 r.