Domiar

Nadzwyczajne opodatkowanie nałożone przez organ administracji podatkowej [zastrzeżenie]

Choć przepisy nie posługują się obecnie tym terminem, nadal funkcjonuje on w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Ma charakter obiegowy, czasem przewija się w orzecznictwie sądów.

O tym, jak kwestionować domiary, mowa jest na innej z moich stron, poświęconej m.in. odwołaniu.

ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2013 r.