Dodatek za rozłąkę

Dodatkowe świadczenie wypłacane pracownikowi z tytułu wykonywania pracy z dala od domu rodzinnego. Definicja ta nie jest może wystarczająco precyzyjna, ale o lepszą trudno choćby dlatego, że pojęcie to - choć niektóre ustawy wprost się do niego odwołują - nie ma swej definicji legalnej. W największym uproszczeniu chodzi o wynagrodzenie pracownikowi niedogodności spowodowanych tym, iż świadczy pracę na tyle daleko od najbliższych, że na bieżący odpoczynek nie jest w stanie do nich wracać. [zastrzeżenie]

Z moich doświadczeń wynika, iż najwięcej kłopotów z dodatkiem za rozłąkę pojawia się u przedsiębiorców wysyłających pracowników do pracy za granicę. Stosują oni wówczas art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis zwalnia z podatku dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy. Problem polega na tym, że u większości z tych podmiotów owej podstawy brak. I kiedy zaczyna się kontrola podatkowa, zaległości z tytułu zaliczek nieodprowadzonych od takich "dodatków za rozłąkę" bywają spore. Jeśli znaleźliście się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie prawnika, który pomoże Wam z niej wybrnąć, proszę o mail z jej dokładnym opisem (daty, miejsca itd.), skanami dokumentów (najlepiej w jednym pliku pdf) i oczekiwaniami. Być może będę w stanie coś zaproponować.

ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2014 r.