Arbitraż

Sposób rozstrzygania sporów prawnych, charakteryzujący się tym, że to strony wybierają sobie rozstrzygającego, który co prawda nie orzeka w charakterze sądu państwowego, ale z mocą równą orzeczeniu takiego sądu. [zastrzeżenie]

ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2013 r.