Accidentalia negotii

Termin łaciński oznaczający te elementy czynności cywilnoprawnej, od obecności których jej ważność co do zasady nie zależy, wprowadzane jednak wolą strony albo stron takiej czynności. Przykładowo, w przypadku umowy sprzedaży samochodu elementem takim może być zobowiązanie sprzedawcy do dostarczenia auta we wskazane miejsce, przy umowie pożyczki - zastrzeżenie spłaty w walucie innej niż polska, przy umowie gwarancji - opcja jej przedłużenia pod warunkiem dopłaty itd. Accidentalia negotii zwane są też często elementami podmiotowo istotnymi. Ich uzupełnieniem są elementy istotne przedmiotowo (essentialia negotii), a więc takie, od których uzależniona jest ważność czynności cywilnoprawnej. [zastrzeżenie]

Pytania do prawnika?

wpis ostatnio zaktualizowany przez prawnika 4 sierpnia 2013 r.