Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze to odmiana procedury sądowej, nastawiona na szybkie rozstrzyganie nieskomplikowanych roszczeń o zapłatę. Znakomicie nadaje się do dochodzenia należności z zaległej faktury. Powinno być ono jednak oczywiste, niekwestionowane przez drugą stronę. Jeśli bowiem ta zdecyduje się walczyć, elektroniczny nakaz zapłaty utraci moc, a sprawa trafi do rozpoznania w trybie zwykłym. Czas to pieniądz.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, jak sama jego nazwa wskazuje, wszystko odbywa się za pośrednictwem internetu - bez listów, faksów i stosów papieru. Słowem, to samo, ale inaczej. Przykładowo, dowody na poparcie swych żądań należy w pozwie wymienić, ale nie trzeba ich do niego dołączać. Niższa niż w zwykłym postępowaniu jest opłata sądowa. Stosunkowo szybko zapadają też orzeczenia. Jest to zatem ciekawa opcja dla wszystkich przedsiębiorców. Kto jeszcze jej nie spróbował, chyba powinien się odważyć.

Będąc adwokatem, jestem uprawniony do reprezentowania Państwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zainteresowanym tym sposobem dochodzenia należności polecam kontakt z moją kancelarią.

adwokat Paweł Wrześniewski