2 Batalion Balonowy

Co więcej, w Drugim Batalionie Balonowym służył mój dziadek, stąd jednostka ta jest dla mnie szczególnie ważna. Poniżej zdjęcia związane z Batalionem. Mam nadzieję, że dzięki Państwu z czasem będzie ich - podobnie jak wspomnień i innych opisów - przybywać.

Brama wejściowa na teren koszar 2 Batalionu Wojsk Balonowych w Legionowie

Brama wejściowa na teren koszar 2 Batalionu Wojsk Balonowych w Legionowie. Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 178 x 128 mm.

Cwiczenia podchorążych 17.XII-do-26.VIII.1933 r.

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 170 x 115 mm. Na odwrocie odręczny podpis czarnym atramentem: I Cwiczenia podchorążych 17.XII-do-26.VIII.1933 r., oprócz tego różnymi charakterami pisma parafy, najpewniej należące do osób uwidocznionych na zdjęciu, a złożone właścicielowi fotografii "na pamiątkę". Z podpisów czytelnych albo na tyle czytelnych, że chyba nie omylę się: Kap. Kłoczkowski, J. Jabłoński, Z. Olechowski, J. Pawłowski, St. Świętosławski, Z. Zalewski (początkowo obawiałem się, że mogę błądzić co do inicjałów, bo niektóre nakreślono bardzo zamaszyście - ale proszę czytać dalej).

Szczegóły: kordzik w dłoni jednego z żołnierzy, obrączka na palcu jednego z siedzących obok kapitana i ledwo widoczny na palcu tego ostatniego sygnet? różaniec? Za plecami wojskowych zieleni się akacja, z prawej strony za płotem całej scenie ciekawsko przyglądają się dzieci, z lewej przystanął nawet ktoś dorosły.

I teraz ciekawe uzupełnienie: 11 czerwca 2014 r. skontaktował się ze mną znawca tematyki, o której tu mowa. Obok wielu innych interesujących informacji przekazał mi również te dotyczące fotografii: pośrodku siedzi kpt. Roman Kłoczkowski, pozostali: plut. pchor. rez. Jan Tadeusz Jabłoński, plut. pchor. rez. Zygmunt Olechowski, kpr. pchor. rez. Janusz Pawłowski, kpr. pchor. rez. Stanisław Świętosławski, kpr. pchor. rez. Zdzisław Zalewski, kpr. pchor. rez. Antoni Szwarc oraz plut. pchor. rez. Czesław Antoni Wrzesień (we wrześniu 1939 r. był dowódcą 5 kompanii balonów zaporowych w obronie Warszawy). Zdjęcie wykonano w Legionowie (od siebie dodam, że mój dziadek, Alfred Zawadzki, wówczas plut. pchor. rez., stoi drugi od lewej). Drugi od prawej stoi Z. Olechowski. Przy kpt. Kłoczkowskim siedzą plut. pchor. rez. Jan Tadeusz Jabłoński i plut. pchor. rez. Czesław Antoni Wrzesień. Niestety obecnie nie jesteśmy w stanie przyporządkować danych osobowych do wszystkich postaci na fotografii, ale kto wie, może kiedyś się uda. Dziękuję ekspertowi za informacje, a Państwa zachęcam do kontaktu, jeśli tylko pragniecie podzielić się swoją wiedzą na temat problematyki poruszanej w niniejszym serwisie.

... height=

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 85 x 114 mm. Zdjęcie jest nieopisane, więc ktoś mógłby zapytać, skąd pewność, że to w ogóle Legionowo i 2 Batalion Balonowy. Fakt, pewności nie ma, ale jest do niej całkiem niedaleko. Po pierwsze, zdjęcia pochodzą z tej samej kolekcji, należały do osoby, która w Batalionie służyła i jest na większości tych fotografii. Po drugie, słowo Hel na balonie. Tak brzmiała nazwa jednego z balonów kulistych znajdujących się na stanie Batalionu (por. J. Szczepański, VI Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar im. płk. A. Wańkowicza. Legionowo 25 września 1933 r., w: Niepodległość i Pamięć nr 1/2011, s. 148). Po trzecie, płotek widoczny pod koszem balonu. Dokładnie taki sam, jak na pierwszej fotografii powyżej. I wreszcie po czwarte, mazowieckie piaski na poligonie :)

... height=

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 70 x 88 mm. To chyba nie ten sam lot, co na zdjęciu powyżej. Nie mam pojęcia, do czego służyło urządzenie znajdujące się na drugim planie. Rozmyta jest niestety sama odbitka.

...

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 114 x 85 mm. Unikatowy wydaje mi się widoczny na nim pojazd. Typowałem, że to ciągnik służący do wyprowadzania balonów na poligon. Ekspert, o którym już wspominałem, jest zdania, że to dźwigarka typu Sacconey na podwoziu samochodu marki Delehaye, że zdjęcie wykonano podczas ćwiczeń podporuczników rezerwy (chyba wszyscy na tym zdjęciu, oprócz kierowcy, mają po jednej gwiazdce na naramiennikach), najprawdopodobniej około 1936 r. - i że czwarty od lewej stoi ppor. rez. Zygmunt Olechowski (zob. wyżej). Zgadzamy się co do tego, że obok niego z zadartą głową stoi mój dziadek.

...

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 114 x 85 mm. I znów, przebarwiona jest odbitka. Wydaje mi się, że z prawej strony w tle majaczy dokładnie ta sama konstrukcja, którą widać za plecami żołnierzy na fotografii czwartej.

... height=

Fotografia ze zbiorów prywatnych, format 88 x 70 mm. Kto wie, może uwieczniono na niej moment lądowania potężnego balonu obserwacyjnego na uwięzi Caquot BD albo któregoś z będących już naszą rodzimą, acz licencjonowaną konstrukcją CZB-BD, WWB-BD albo WBS-BD? Z trzech idących ku obiektywowi podporuczników pierwszy od lewej to Zygmunt Olechowski, drugi - mój dziadek, tożsamości trzeciego na razie nie udało się ustalić.